gerlach blog

Twój nowy blog
Eugeniusz Gerlach – Malarstwo
Galeria Łódzkiego Okręgu ZPAP „Na Piętrze”
Łódź, ul.Piotrkowska 86
WERNISAŻ: 13 czerwca 2012 o godzinie 19.00
Wystawa czynna: 13 czerwca – 3 lipca 2012

Eugeniusz Gerlach urodził się w roku 1941 w Bieniawie k. Tarnopola. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, grafikę warsztatową u prof. M. Wejmana, natomiast rysunek u prof. Adama Siemianowicza. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. W. Taranczewski, Cz. Rzepiński, J. Stern i H. Rudzka-Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem ZPAP. W swoim dorobku ma ponad 50 wystaw indywidualnych i udział w ok. 70 wystawach zbiorowych – okręgowych i ogólnopolskich. Obrazy autorstwa Eugeniusza Gerlacha znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA). Dwukrotnie otrzymywał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki.


Obecny czas stanowi jubileusz 70-tych urodzin artysty oraz jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Z okazji tej odbyło się kilka wystaw, m.in. „Sport w malarstwie” w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, wystawa „Eugeniusz Gerlach – Malarstwo” w Pałacu Sztuki (Górny Pałac Sztuki TPSP) w Krakowie oraz wystawa malarstwa w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Ukazał się także album autorstwa Czesława Czaplińskiego, opatrzony wstępem dr Jerzego Huczkowskiego. Album zawiera wywiad z Eugeniuszem Gerlachem przeprowadzony przez Czesława Czaplińskiego oraz 350 barwnych reprodukcji uszeregowanych rocznikami.Wystawa indywidualna malarstwa w Galerii „Na piętrze” Okręgu Łódzkiego ZPAP stanowi kolejną odsłonę prezentacji twórczości Eugeniusza Gerlacha z okazji obchodzonych przez niego jubileuszy urodzin oraz pracy twórczej.


Dyrektor Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 
Zdzisław Tohl
oraz Artysta
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy
EUGENIUSZ GERLACH – malarstwo
wernisaż dnia 13 stycznia 2012 roku (piątek), godz. 18.00
„Dwór Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego
okładka katalogu

PAŁAC SZTUKI - Kraków 2011

Wystawa w Pałacu Sztuki – Eugeniusz Gerlach – Malarstwo – Kraków 2011
Dnia 7.10.2011 roku o godzinie 17.45 w Górnym Pałacu Sztuki Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, przy placu Szczepańskim 4, rozpoczęła się wystawa malarstwa Eugeniusza Gerlacha – „Eugeniusz Gerlach – Malarstwo”. Wystawa potrwa od 7.10. do 30.10.2011 roku.

Wernisaż rozpoczęły oficjalne przemowy członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie – prezesa TPSP Zbigniewa Kazimierza Witka, vice-prezesa TPSP Krzysztofa Pałeckiego i Jerzego Vetulaniego – członka zarządu TPSP, a także: dr Jerzego Huczkowskiego – zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich, Czesława Czaplińskiego – artysty fotografa z Nowego Jorku (USA) oraz dr Joanna Banek – zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków (Okręg Krakowski). Następnie przemowę wygłosił sam autor – Eugeniusz Gerlach, dziękując wszystkim którzy przyczynili się do realizacji wystawy w Pałacu Sztuki oraz licznie zgromadzonej publiczności, która przybyła na wernisaż mimo deszczowej, jesiennej aury. W przemowie swej Eugenkiusz Gerlach w szczególny sposób wspominał pierwszy kontakt z gmachem Pałacu Sztuki w Krakowie, który miał miejsce w latach pięćdziesiątych.
Póżniej nastąpił poczęstunek symboliczną lampką wina i uczestnicy wernisażu przystąpili do kontemplacji dzieł, na które złożyło się ok. 100 prac malarskich Eugeniusza Gerlacha pochodzących z różnych okresów pięćdziesięcioletniej pracy twórczej autora, począwszy od lat 60-tych, czyli czasu spędzonego w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa profesora Wacława Taranczewskiego.  

 

Pamiętam, kiedy kilka lat temu po raz pierwszy zetknąłem się z większą liczbą prac Eugeniusza Gerlacha w jego pracowni w Krakowie — zobaczyłem i usłyszałem wielkich mistrzów: Cezanne, van Gauguina, Moneta, Matisse’a, Miro, Picasso, Chopina, Mozarta, Beethovena, Brahmsa… Pięćdziesięcioletni dyskurs, jaki prowadzi artysta z tytanami malarstwa i muzyki jest fascynujący i ciągle trwa w jego twórczości.

Zaczęło się już we wrocławskim liceum plastycznym, gdzie nauczycielami Eugeniusza Gerlacha byli absolwenci ASP w Krakowie, uczniowie Wojciecha Weissa, Zbigniewa Pronaszki. Potem, gdy sam trafił w progi tej uczelni, spotkał takich profesów jak Wacław Taranczewski, Jerzy Nowosielski, Hanna Rudzka-Cybisowa, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern.

Dzięki malarstwu Eugeniusz Gerlach pozwala nam lepiej zrozumieć Wielkich Mistrzów, a tym samym świat, w którym żyjemy. Bardzo poważnie traktuje swoją artystyczną drogę. Wyznaje: „Gdy staję przed białą płaszczyzną płótna, rodzi się specyficzny stan ducha i świadomość rozpoczynania pewnego misterium, którego początek daje pierwsza plama na nim położona. Potem następuje cisza, samotność i z wolna płynący czas. Jest temat, pierwsze zarysy kompozycji, barwa, rytm, kolor i wyraziste, dla mnie bardzo ważne, kontury porządkujące malarski świat. Są też emocje, i to wszystko razem zamienia białą płaszczyznę płótna w rozedrgane feerią barw dzieło zaczynające żyć własnym życiem”. Z pewnością niezwykłe wyczucie koloru, duża dynamika oraz porządkowanie formy za pomocą czarnego konturu, to elementy, które sprawiają, że trudno uwolnić wyobraźnię od malarskiego świata Eugeniusza Gerlacha.

Czesław Czapliński

*1941, mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki krakowskiej ASP (1966). Od roku 1966 należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych i udział w ponad 50 wystawach zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach muzealnych , zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą, m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Szwecji, Niemczech i RPA. Dwukrotnie otrzymuje Stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

*1941, lives and works in Krakow, Poland. Graduatet from the Faculty of Painting and Graphits Arts, Academy of Fine Arts in Krakow (1966). Member of the Association of Polish Artists and Designers since 1966. His artistitc output comprises over 30 individual and over 50 collective exhibitions. His paintings are exposed in museums and private collections both in Poland and abroad, among others in Canada, USA, France, Sweden, Germany and South Africa. Twice Avarded the grant from the Polish Minister of Culture.

więcej na oficjalnej stronie Eugeniusza Gerlacha:

http://www.gerlach-art.comGerlach

Kompozycja

Serdecznie zapraszam wszystkicth na moją nową stronę
http://www.gerlach-art.com

Znajdziecie tam galerie mojego malarstwa (obrazy olejne), grafiki,
pastele, miniatury, rysunki i fotografie. Możecie się także zapoznać z
moją biografią.
ZAPRASZAM Eugeniusz Gerlach


  • RSS